Dizajn

je Krativita

so Stratégiou

VEL'KÉ FILMY MALÝ BUDGET

V roku 1878 nafotografoval Eadweard Muybridge sériu statických fotografií s použitím 24 fotoaparátov.

Usporiadaním obrázkov v slede za sebou vytvoril koncepciu "pohyblivých obrázkov" vo filme.

Stal sa tak priekopníkom kinematografie, najobľúbenejšej zábavy 20. storočia.

Dôležitý

je výsledok

AJ VEl'ké firmy potrebujú malé logá

corporate identity

 

Je dôležité odlíšiť sa od konkurencie hlavným identifikátorom firmy. Je to možné iba pomocou výtvarnej jednotnosti mediálnych či digitálnych výstupov.

prepress

 

Každý tlačový výstup môže pôsobiť odlišne v závislosti na použitom tlačovom materiáli. Je potreba docieliť aby farebné odchýlky boli minimálne.

DTP, grafika, tlač

 

Príprava podkladov do tlače, či digitálnych médií v zodpovedajúcej kvalite výstupov. Offset, sieťotlač, digitálna veľkoplošná tlač, tampopront, hĺbkotlač ...

responzibilný WEB design

 

Digitálna informácia prenášaná prostrednícvom internetu musí byť zrozumiteľná na rôznych typoch zariadení. SMARTPhone, tablet, PC, MAC. WEBové stránky musia byť jednotne prezerateľné na všetkých zariadeniach, prihliadajúc k ich veľkosti či rozlíšení displeja, prípadne typu prehliadača.

FOTOGRAFIA

JE SPOJENIE

REALITY

A VÍZIE

produkty

reklama

architektúra

modeling

business

art

renovácia historických fotografií

© INSIGHT 2018

VZNIK

Spoločnosť INSIGHT© vznikla v roku 1996 (PROFILE Development) ako grafické a kreatívne štúdio z potreby ponúkať služby svojim klientom

na vyššej profesionálnej a technickej úrovni pri dodržaní čo najlepšej ceny. Cieľovou skupinou boli hlavne malé a stredné

spoločnosti, ktoré nemali potrebu zastupovania veľkou reklamnou agentúrou.

Zo začiatku to teda bola "marketingová produkcia".

 

SÚČASNOSŤ

Napredovanie je dnes nasmerované k vizualizácii ako takej.

Film, postprodukcia, reklamná fotografia, grafické stvárnenie návrhu alebo komplexné "Corporate Identity".

Vždy sa snažíme vyťažiť maximum z momentálne dostupných technológií.

SINCE

1 9 9 6

20 rokov f ilmovej produkcie

NEW YORK

LAKESIDE PARK PHASE I & II

PROJEKT OSAIS

FREDY AYISI "YOGA S PRÍRODOU"

SEVŠ

STRIH JE PRÁVE TO, ČO DÁVA FILMOVÉMU DIELU KONEČNÚ PODOBU.

FILMOVÁ ÚPRAVA FAREBNOSTI A KOREKCIE

SVETLO     ATMOSFÉRA     EFEKTY     OBRAZOVÁ RETUŠ     MOTION CAPTURE     REALISTICKÉ ANIMÁCIE

Od jednoduchých titulkov až po zložité animované scény používané v hranom filme, reklame alebo dokumente.

Mdelovanie a animácie "REAL WORLD" pre TV reklamy.

ZVUK

Kvalitne spracovaný zvuk v akomkoľvek filmovom diele

je potrebný pre dotvorenie atmosféry, pocitov či napätia.

REÁLNY SVET v CGI [comuter-generated imagery]

modeling

vizualizácia

"real world" efekty

Od vizualizácie logotypu po tvorbu komplexných scén. Reálne 3D materiály ako tekutiny, povrchy, "motion capture" efekty, dotvorenie scény.

Reklama, film, architektúra, simulácie.

komplexná SEO

 

- SEO audit webu a online stratégia

- Analýza kľúčových slov a konkurencie

- komplexný online marketing

- nastavenie štatistík a tvorba obsahu

- získavanie spätných odkazov

- monitoring a reporting

Fotografia je predovšetkým svetlo a tieň.

Iba prostredníctvom svela a tieňa vieme produkovať hĺbku, tvar a to, čo chceme divákovi ukázať.

RETUŠ     FAREBNÉ KOREKCIE     VÝREZY OBJEKTOV     ŠPECIÁLNE EFEKTY     ŠTYLIZÁCIE     UMELECKÉ DOTVORENIE

KONTAKTUJTE NÁS

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

INSIGHT s.r.o., IČO: 35 954 621, IČ-DPH: SK2022 0593 36, tel.: +421 903 434 127, email: roman@insightstudio.sk