POSTPRODUCTION - INSIGHT Studio

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti strihu, postprodukcie video a filmových materiálov ako online tak off-line spracovaním, zaraďujú štúdio INSIGHT medzi popredné postrpodučné štúdiá na slovensku ale aj v zahraničí. Mnoho skúsených režisérov sa vystriedalo na našej režisérskej stoličke a s potešením sa vracajú. Veľké projekty, seriály, magazíny, TV vysielanie alebo ako propagácia spoločností a firiem, sa spracvováva v jednej z narýchleších posprodukcií zabezpečených kvalitnou softvérovou ale aj hardvérovou základňou. Požidavky na výstupnú kvalitu neustále rastú a preto je nutné prispôsobovať sa im. Samozrejmosťou je spracovanie 3D, 4k alebo 8k materiálu.

STRIH


Kvalitný a dobre zrytmizovaná skladba záberov je dôležitá pre vytvorenie zámeru, pocitu a dojmu z celého diela. 
Podľa Kulešova (s
ovietsky filmový teoretik) je záber, podobne ako tón alebo slovo, iba základnou surovinou a až strihovú skladbou získava presah a významovo ovplyvňuje zábery ostatné, takže význam získava ešte len a len střihačovým zásahom. Dôkaz priniesol v slávnom experimente, ktorý sa dnes označuje ako Kulešovův efekt.


V očiach mnohých laikov je strihač dokonca nekvalifikovaným pracovníkom "ktorý zlepuje jednotlivé filmové pásy". V mnohých anglosaských produkciách má pozície strihača takmer porovnateľný význam s pozíciou režiséra filmu. V praxi je to totiž práve strihač, kto filmovému dielu dáva konečnú podobu.


Dnes už samozrejme filmové pásy nezlepujeme. Off-line spracovanie filmu prináša pre strihača nové kreatívne možnosti pre vyjadrenie zámeru režiséra.

ZVUK

Neoddeliteľnou súčasťou filmu, dokumentu alebo reklamy je jeho ozvučenie. Plnohodnotný zvuk dotvára celkový dojem z diela a zvyšuje jeho hodnotu. Zvuk je nenápadným prostriedkom, ale dokáže zvýrazniť obraz tak mocne, že si mozog predstaví niečo, čo v skutočnosti vôbec neprebehlo.


Cesta k zvukovému filmu bola zložitejšia, než si dnes dokážeme predstaviť. Rovnako ako farba, aj zvuk musel bojovať o svoje miesto vo filme. Za prvý zvukový film je považovaný Jazzový spevák z roku 1927.


Medzi synchrónne zvuky predovšetkým herecké akcie a ruchov okolitého sveta. Asynchrónne zvuk sa využíva pre kontrast obrazu a zvuku, kedy je zdroj zvuku odlišný od obrazu, ktorý sledujeme. Medzi asynchrónne zvuky patrí aj voice-over - rozprávač, myšlienky postáv, doplňujúce komentáre.

GRAFIKA / EFEKTY / COLOR


Medzi neoddeliteľnú súčasť profesií pri filmovej produkcii patrí aj grafika, 3D animácia a filmové efekty. Filmová či televízna grafika sa dneš poúžíva vlastne všade. Od jednoduchých titulkov až po zložité animované scény používnaé či už v hranom filme, dokumente alebo reklame. Dotvorenie prvkov na scéne, dotvorenie atmosféry scény,   Dnes už v mnohom hrané filmy nahrádzajú filmy kompletne založené na grafike a počítačovej animácii.

Pre vizuálne efekty a výsledný pocit z filmu sa používajú rozne sotvérové nástroje, ktoré svojou kvalitou spracovania dokážu plnohodnotne nasimulovať požadavku režiséra.


Používajú sa hlavne v prípade, že samotné nakrútenie danej scény je finančne, časovo náročné alebo pre účinkujúceho nebezpečné.

Obrazová retuš a dotváranie jednotlivých záberov je často viditeľné aj v televíznej reklame.

. . . . .

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky